«عبدالهادی طاهری» سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرمان شد

 طی حکمی از سوی شهردار کرمان، «عبدالهادی طاهری» سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمان شد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای عبدالهادی طاهری

با سلام

نظر به تعهد، تجارب، کارایی و شناخت کافی که از جنابعالی دارم و با توجه به پیشنهاد رئیس محترم هیأت مدیره و به استناد بند 10 فصل پنجم اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی به موجب این حکم، به سمت«سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرمان» منصوب می نمایم. اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط، انجام امور مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و برنامه‌ریزی برای جذب آنها، ارایه مشاوره جهت سرمایه‌گذاری درحوزه‌های مختلف شهرداری، تشویق و جلب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و راهنمای سرمایه گذاران و ارایه تسهیلات و حمایت قانونی برای اشخاص(حقیقی و حقوقی)، شرکتها و موسسات، بررسی طرحها و پیشنهادهای سرمایه گذاران در حوزه های مختلف شهرداری، نظارت برتحقیق، مطالعه و تهیه و تنظیم گزارشهای تحقیقی، مطالعاتی و آماری درمورد روند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف شهرداری و بررسی اثرات ناشی از پذیرش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، همکاری با مسئولین در ارایه پیشنهادهای مفید و سازنده درزمینه جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نظر در هر یک از مناطق و هماهنگی و اولویت گذاری این امور، برقراری ارتباط دوسویه با تشکل های سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی همانند اتاق های بازرگانی، شوراهای بازرگانی و... نظارت بر شناسایی اراضی و املاک شهرداری جهت امر سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و انجام سایر امور محوله از اهم وظایف جنابعالی می باشد. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف یاد شده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و مؤید باشید.

 

سیدمهران عالم زاده

شهردار کرمان و رئیس شورای سازمان سرمایه‌گذاری

و مشارکت‌های مردمی شهرداری