مهندس محمود ایرانمنش مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمان از تهیه بسته سرمایه گذاری شهرداری کرمان خبر دادند، محورهای این بسته سرمایه گذاری شامل:

1- حمل و نقل و ترافیک

2-گردشگری،تفریحی،ورزشی

3-محیط زیست 4-فناوری اطلاعات

5- بهسازی و زیرساخت های شهری

6-فرهنگی ،هنری

7- اقتصادی و تجاری می باشند که سرمایه گذاران بخش خصوصی، اشخاص حقیقی وحقوقی جهت مشارکت و سرمایه گذاری در شهر کرمان می توانند از این بسته بهره برداری لازم را بعمل آورند.